Sunday, November 16, 2008

ORANG ASAL KELUAR DARIPADA PERUNDINGAN PEMEGANG AMANAH


Jaringan orang-orang asal dan kumpulan sosial di bawah Jaringan Orang Asal dan NGO tentang isi-isu hutan (JOANGOHutan) dan Jaringan Orang Asal Semalaysia (JOAS) bertindak untuk keluar dari rundingan Pemegang amanah FLEGT yang dianjurkan oleh Kementerian Industri Perladangan dan Komoditi (MPIC).


Tindakan itu telah diadakan atas sebab bantahan ke atas kekurangan, serta kelemahan serta ketidaktelusan proses dan juga sikap acuh tak acuh ke atas maklumat dan tindak balas yang telah diberikan kepada peserta perundingan tersebut.


Latarbelakang FLEGT;
FLEGT bermaksud Forest Law Enforcement, Governance and Trade. Ia merupakan inisiatif yang berurusan mengenali aktiviti-aktiviti import yang tidak sah bagi sumber balak yang memasuki Negara Eropah melalui sumber yang haram. Malah Negara Eropah tidak mempunyai undang-undang yang boleh menghentikan balak haram ini daripada memasuki pasaran.


Di bawah undang-undang perdagangan antarabangsa seperti Organisasi Perdagangan Sedunia adalah sukar bagi Negara Eropah untuk menggubal undang-undang bagi mengharamkan kemasukan import haram ke dalam pasaran. Atas desakan NGO dan industri itu sendiri, Negara Eropah kini telah memiliki dan melaksanakan undang-undang untuk mengharamkan kemasukan balak haram dari Negara-negara bersekutu sahaja. Negara-negara sekutu adalah dimana Negara Eropah telah membangunkan perjanjian Rakan Kongsi Sukarelawan atau VPA. Skim perlesenan ini tidak dapat berfungsi sehinggalah memperolehi definisi yang dipersetujui kesahihannya di Malaysia.


Penyataan berikut telah dibaca oleh wakil dari JOANGOHutan dan Jaringan Kesatuan Orang Asal sebelum tindakan keluar dewan diadakan.


Penyataan Oleh: JOANGOHutan, Jaringan Orang Asal Semalaysia (JOAS) Dan Peguam-Peguam Berkenaan 18 Mac 2008


Tuan Pengerusi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Perundingan Malaysia-Eropah (EU) mengharapkan penglibatan penuh serta penglibatan yang berkesan daripada setiap golongan orang-orang asal serta komoniti tempatan dan pemegang amanah yang lain. Seperti di dalam 3 perjumpaan yang lepas, wakil dari JOANGOHutan, JOAS dan beberapa peguam telah mengambil bahagian di dalam proses perundingan dan telah menyumbang pengalaman serta pengetahuan dan keinginan yang bernas. Selama ini, kita telah mengemukakan pandangan dan keperihatinan kita terhadap hak-hak asas yang meupakan unsur di dalam perundingan ini.


Tuan pengerusi, kami telah melakukan usaha gigih untuk menjadi sebahagian daripada proses ini. Walaubagaimanapun, dengan perasaan yang amat kecewa kami dapati yang kami telah terpinggir sejak dari awal lagi proses perundingan ini dijalankan. Dalam erti kata lain, permintaan kami di mana maksud pembalakan yang halal seharusnya mengandungi fasa-fasa atau klausa seperti; kayu dan produk-produk seharusnya bebas dari tuntutan orang asal. Namun permintaan minima kami ini yang mana tidak dimasukkan ke dalam definisi pembalakan halal tidak dapat kami terima. Tambahan lagi, tuan pengerusi, meskipun semua cadangan akan dipertimbangkan, namun kami dapati semua cadangan di dalam memorandum yang telah kami hantar tidak termasuk di dalam dokumen rasmi perjanjian. Perkara ini benar-benar memberikan kesan dan impak ke atas kehidupan, tanah dan hak kami sebagai orang asal.


Kami dengan ini tidak dapat menerima teks yang terkandung di dalam borang yang terkini. Kami juga dengan ini ingin mengulang dengan bahawasanya definisi dimana ia hanya memerlukan pihak-pihak yang terikat dengan undang-undang seperti yang terkandung di dalam peruntukan yang terkandung di dalam peruntukan berkanun adalah terlalu mudah namun gagal mengendalikan isu yang sebenar. Hormat kepada orang asal sebagai manusia, sebagai komuniti yang berautonomi dengan budaya dan adat resam kami, undang-undang dan institusi-institusi serta keperluan kami yang memastikan kerajaan tidak mengancam dan membahayakan satu-satunya komuniti yang masih tinggal tetapi mereka haruslah memberikan peningkatan ekonomi sosial yang setaraf dengannya.


Tuan pengerusi, kami dengan tekunnya menekankan rasa tidak puas hati dan dan kecewa kami terhadap pengabaian permintaan minima kami ini.


Berdasarkan pandangan yang boleh dikatakan mengecam kedudukan kami, kami tidak mempunyai pilihan melainkan dengan rasminya menarik diri dari proses ini sehinggalah permintaan minima kami ini tercapai.


Kami menolak untuk meneruskan penglibatan di dalam proses ini yang membuat keputusan ke atas kehidupan kami malah hanya mengharapkan sokongan dari kami melalui proses yang lansung tidak menghormati kami sebagai orang asal.


Kami akan pertimbangkan untuk cadangan dan ukuran di masa hadapan dan akan membawa perkara ini pada perjumpaan dengan kementerian dan Negara Eropah (EU) esok.


Terima kasih Tuan Pengerusi.

No comments: