Thursday, July 30, 2009

Kempen anti-pembalakan dilancarkan di Mulu

Seramai kira-kira 1,000 Orang Asal dari suku kaum Berawan telah menyuarakan bantahan mereka terhadap pihak kerajaan dan sebuah syarikat usahasama yang mengancam untuk memusnahkan beribu-ribu hektar tanah hak adat Orang Asal (NCR) di Mulu.

Kawasan tersebut terletak di bahagian utara Sarawak dan telah disasarkan untuk dibalak dan selepas itu untuk dijadikan ladang penanaman kayu akasia.

Sebuah jawatankuasa bertindak telah ditubuhkan oleh masyarakat yang membantah projek tersebut dan mereka merancang untuk menghentikan upacara menandatangani perjanjian di antara syarikat Pusaka KTS Plantations Sdn. Bhd., dan seperti apa yang dinamakan oleh salah seorang wakil jawantankuasa tersebut sebagai "para wakil masyarakat Kampung Long Terawan".

"Majoriti orang-orang Kampung Long Terawan tidak bersetuju dengan tawaran yang telah dibuat oleh Pusaka KTS," kata Willie Kajan, salah seorang jurucakap untuk jawatankuasa tersebut, apabila ditemubual oleh Malaysiakini melalui telefon dari Mulu, Ulu Baram.

Menurut Willie, berusia 52 tahun yang merupakan seorang pemandu pelancong alam sekitar dan juga aktiviti-aktiviti lasak persendirian dari Long Terawan, beberapa ratus orang kampung akan mengadakan demonstrasi membantah upacara menandatangani perjanjian tersebut.

"Kami ingin menyatakan dengan jelas bahawa kami tidak merasa senang hati dan kami tidak akan diperdaya dan ditipu seperti orang-orang lain," kata beliau.

Beliau juga mengatakan beberapa notis telah dihantar kepada syarikat tersebut untuk menunjukkan bantahan mereka terhadap perjanjian tersebut.

Para wakil bukan wakil yang sebenar

"Bagaimana mereka boleh melantik ketua kampung (Edmund Abang) dan beberapa orang lagi untuk mewakili kesemua orang kampung di dalam perkara yang amat penting ini?" tanya beliau.
Menurut Willie majoriti masyarakat Berawan membantah project tersebut dan juga syarat-syarat yang tertulis di dalam perjanjian tersebut.

Willie mengatakan bahawa pengalaman yang beliau pelajari dari masyarakat Orang Asal di Tubau, Batu Belah dan Long Panai di mana projek yang sama juga dilaksanakan telah menjadi pedoman untuk masyarakat Berawan untuk menolak projek tersebut.

"Kami tidak mahu ditipu dan tanah kami dirampas dan kami tidak mahu ini berlaku kepada masyarakat kami," tambah beliau.

Menurut Willie, beliau telah mengeluarkan sebuah risalah membantah projek dan perjanjian tersebut di mana di dalam risalah tersebut terdapat senarai mengapa mereka membantah. Risalah-risalah tersebut telah diedarkan kepada pihak polis dan juga Pegawai Daerah di Marudi dan mereka juga akan mengedarkan risalah-risalah tersebut kepada orang-orang kampung dan pihak Pusaka KTS di bandaraya Miri.

Pusaka KTS, dahulunya dikenali sebagai KTS Forest Plantations Sdn. Bhd., adalah sebuah syarikat usahasama di antara syarikat-syarikat konglomerat kumpulan KTS Group of Companies dan Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak (Pusaka), telah ditubuhkan pada tahun 1996.

Perkerjaan utama Pusaka KTS ialah penanaman semula kayu dan penanaman kelapa sawit dan syarikat tersebut kini terlibat di dalam aktiviti-aktiviti penanaman kayu semula dan penanaman kelapa sawit berskala besar-besaran di kawasan utara Sarawak.

'Penanamam semuala kayu' adalah sebuah ayat yang digunakan oleh industri-industri balak untuk menebang habis hutan dara dan kemudianya menaman kawasan yang ditebang dengan kayu supaya kayu-kayu tersebut boleh ditebang lagi pada masa hadapan untuk balaknya.

Willie memberitahu Malaysiakini bahawa jawatankuasa-jawatankuasa bertindak telah ditubuhkan di rumah-rumah panjang di kawasan Apoh-Tutoh yang terlibat dengan operasi Pusaka KTS untuk mengambil tindakan terhadap syarikat tersebut.

Para perwakilan kampung pula terdiri daripada ketua kaum, ketua masyarakat dan ahli-ahli politik yang bersekongkol dengan syarikat tersebut.

"Jawatankuasa bertindak ini akan melancarkan kempen menentang habis-habisan Pusaka KTS di peringkat negeri, nasional dan antarabangsa," tambah beliau.

"Kami akan melancarkan kempen berdasarkan tiga isu, iaitu meminta tanah NCR kami digazet dengan serta-merta berdasarkan garis sempadan komunal setiap rumah panjang, tindakan ke atas Pusaka KTS dan bantahan terhadap cadangan membina empangan hidro elektrik di kawasan Baram," kata Willie.

Beliau kata jawatankuasa tersebut berharap kesemua orang di kawasan Baram akan turut serta dengan kempen ini.

"Pusaka KTS mengamalkan polisi pecah dan perintah dan ini menyebabkan masalah perpecahan keluarga kami! Syarikat ini akan menguasai segelintir orang kampung. Dengan wang mereka boleh membeli pangkat, tetapi tidak penghormatan," kata Willie dengan nada yang marah.

Sebuah kajian dibuat di Suruhanjaya Syarikat Malaysia menunjukkan bahawa Pusaka KTS mempunyai modal sebanyak RM25 juta di mana syarikat Sarawak KTS Forest Plantation Development Corporation mempunyai syer berbayar sebanyak RM3.6 juta dan KTS Holdings Sdn. Bhd. mempunyai syer berbayar sebanyak RM8.4 juta.

Dipetik dari: Malaysiakini.com