Tuesday, August 11, 2009

Teks Ucapan oleh Presiden Jaringan Orang Asal SeMalaysia (JOAS)

9 Ogos 2009
Kopivosian, Salam sejahtera dan salam perjuangan saya ucapkan kepada semua yang hadir untuk sambutan Hari Orang Asal Sedunia tahun ini. Saya terlebih dahulu memohon maaf kerana tidak berkesempatan untuk bersama saudara saudari sekalian dalam sambutan hari ini kerana saya sedang menghadiri persidangan mekanisma pakar tentang hak asasi Orang Asal (EMRIP) di Geneva, Switzerland yang dianjurkan oleh majlis hak asasi manusia PBB. Saya sedaya upaya saya akan membawa aspirasi Orang Asal di Malaysia ke peringkat antarabangsa melalui persidangan ini.

Terlebih dahulu saya bagi pihak Jaringan Orang Asal SeMalaysia, iaitu satu badan yang terdiri dari pelbagai pertubuhan dan komuniti Orang Asal di Malaysia, ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi dan jutaan terima kasih atas kehadiran Saudara saudari sekalian ke perayaan hari Orang Asal sedunia 2009. Kita bersama-sama Orang Asal di seluruh dunia merayakan hari ini mengikut cara dan kemampuan masing-masing.

Untuk makluman hadirin, Perayaan Hari Orang Asal Sedunia dirayakan pada 9 Ogos setiap tahun diseluruh dunia, tarikh ini adalah hari yang diistiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) sebagai memperingati perjuangan Masyarakat Orang Asal di seluruh dunia dan menandakan keprihatinan masyarakat antarabangsa terhadap isu yang dihadapi oleh masyarakat Orang Asal.

Mungkin ada di antara hadirin yang belum tahu tentang latar belakang hari Orang Asal, oleh itu ada baiknya saya menerangkan tentang sedikit latar belakang Perayaan Hari Orang Asal Sedunia yang begitu penting bagi masyarakat Orang Asal bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia.

Saudara saudari sekalian.

Perhimpunan Agung PBB telah mengistiharkan bahawa tahun 1993 sebagai Tahun Antarabangsa bagi Orang Asal di seluruh dunia. Pada tahun 1993 juga, Perhimpunan Agung PBB di bawah resolusi 48/163 turut mengistiharkan Dekad Antarabangsa bagi Orang Asal di seluruh dunia bermula 10 Disember 1994. Objektif utama dekad pertama ini adalah mengukuhkan kerjasama diperingkat antarabangsa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Orang Asal seperti hak asasi kemanusiaan, alam sekitar, pembangunan, pendidikan dan kesihatan. Pada tahun 1994, Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) di bawah resolusi 49/214 telah memutuskan bahawa 9 Ogos adalah Hari Antarabangsa bagi Orang Asal di seluruh dunia melibatkan sebanyak 370 juta Orang Asal di seluruh dunia.

Pada tahun 2004, Perhimpunan Agung PBB dibawah resolusi 59/174 telah mengistiharkan Dekad Antarabangsa kedua bagi Orang Asal di seluruh dunia. Objektif utama dekad kali kedua ini adalah susulan objektif dekad pertama untuk mengukuhkan kerjasama di peringkat antarabangsa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Orang Asal seperti budaya, pendidikan, kesihatan, hak asasi kemanusiaan, alam sekitar, pembangunan sosio dan ekonomi, melalui aktiviti khas dan program berasaskan tindakan, meningkatkan kepakaran teknikal dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan.

Sambutan Hari Orang Asal Sedunia tahun ini turut merayakan penerimaan Deklarasi berkenaan Hak-Hak Orang Asal Sedunia (UNDRIP) yang telah diterima oleh Perhimpunan Agung PBB pada 13 September 2007. Deklarasi ini telah melalui rundingan di peringkat PBB selama lebih 20 tahun dan akhirnya deklarasi ini diterima oleh perhimpunan agung PBB tahun 2007. Jaringan Orang Asal SeMalaysia sangat gembira apabila deklarasi ini telah ditandatangani oleh kerajaan Malaysia. Ini menunjukkan komitmen Malaysia dalam mengiktiraf peranan komuniti Orang Asal didalam masyarakat majmuk di negara ini.

Saudara saudari sekalian

Seperti tahun-tahun yang lepas, bersempena dengan PERAYAAN HARI ORANG ASAL SEDUNIA biasanya satu bengkel yang berkaitan dengan isu Orang Asal akan diadakan. Diharap bengkel kali ini dapat membincangkan isu yang mendesak dan kita dapat membincangkan jalan-jalan penyelesaian tentang permasalahan ini. Harapan saya adalah PERAYAAN HARI ORANG ASAL SEDUNIA ini akan memberi kesedaran serta meningkatkan kefahaman masyarakat Orang Asal di Malaysia berkenaan Deklarasi PBB.

Selain itu, saya berharap agar pihak kerajaan turut mempromosi PERAYAAN HARI ORANG ASAL SEDUNIA dan seterusnya menjalankan kewajiban untuk menggunapakai Deklarasi Hak-Hak Orang Asal Sedunia apabila sesuatu perkara yang melibatkan Orang Asal di Malaysia. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kerajaan Negeri Selangor yang menganjurkan perayaan hari Orang Asal di peringkat negeri. Ini menunjukkan komitmen kerajaan negeri untuk membela nasip Orang Asli dan mengiktiraf keperluan dan aspirasi masyarakat Orang Asli di negeri Selangor. Diharap komitmen kerajaan Selangor ini dicontohi oleh kerajaan negeri yang lain khususnya di Sabah dan Sarawak yang berkaitan dengan Hak Orang Asal, Khasnya Hak ke atas Tanah Adat NCR. Kita berharap agar kes-kes yang masih tertunda di Mahkamah dapat diselesaikan dengan sebaik dan secepat mungkin, Khas nya di Sarawak terdapat 200 lebih kes di mahkamah.

Tahun ini saya berbanga kerana sambutan Hari Orang Asal peringkat kebangsaan di adakan di Sarawak dan memilih Bandaraya Miri sebagai tuan rumah. Diharap kerjasama yang erat di antara organisi masyarakat di Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia terus di pereratkan. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengajuran perayaan ini dan juga kepada Rainforest Foundation Norway dan DANIDA yang menyumbangkan dana untuk bengkel dan perayaan peringkat kebagsaan tahun ini. Saya berharp juga kita boleh memilih tuan rumah sambutan untuk tahun depan.
Sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih atas kehadiran Saudari saudari kerana sudi datang untuk menyertai sambutan ini. Salam perjuangan kepada semua semoga perjuangan kita mencapai kejayaan.. Agi Idup Agi Ngelaban… (selagi ada nyawa, selagi itu berjuang) Ngap Sayot!

Sekian dan Terima kasih.

Adrian Lasimbang
Presiden JOAS

No comments: