Tuesday, August 4, 2009

Borneo's burning forests - 14 Jul 09

Hutan hujan tropika di Borneo adalah sebuah eko-sistem yang penting dan kompleks di dunia.

Tetapi setelah beberapa kempen pemuliharaan hutan dilancarkan dan janji-janji dikotakan untuk menjaga hutan, hutan yang ada kini sedang dimusnahkan dengan kadar yang amat pantas sekali.

Ini adalah bahagian pertama dari 3 buah siri di mana Tony Birtley dari Al-Jazeera melaporkan dari Sarawak, Malaysia berkenaan dengan politik kemusnahan hutan.

No comments: