Thursday, November 5, 2009

Kenyataan Akhbar oleh Masyarakat Penan Sungai Peleiran-Murum di Kawasan Projek Empangan Murum

30hb Oktober 2009
Kuching, Sarawak

Selamat pagi kami ucapkan kepada tuan-tuan, puan-puan dan wakil-wakil dari pihak media yang sudi datang untuk berjumpa kami di Sidang Akhbar ini.

Terlebih dahulu kami ingin perkenalkan semua kami wakil-wakil kampung Penan yang datang dari kawasan Sungai Peleiran, Murum, Belaga.

Di sini kami ingin menyampaikan keluhan-keluhan hati semua penduduk kampung Penan di kawasan Sungai Peleiran, Murum kerana sangat bimbang dengan kehidupan dan keadaan masa depan kami oleh kerana projek empangan Murum. Kampung-kampung Penan yang terlibat dan terjejas adalah Long Wat, Long Luar, Long Tangau, Long Menapa, Long Singu, Long Malim dan Long Umba dengan bilangan penduduk adalah kurang lebih 1,000 orang.

Kami sudah sedar bahawa mana-mana projek hidro empangan yang telah dibina telah menyebabkan banyak kesan keburukan daripada kebaikan kepada masyarakat yang terlibat. Baru-baru ini, kami telah dibawa melawat ke kawasan Skim Penempatan Semula Batang Ai oleh pihak Sarawak Energy Berhad (SEB). Kami diberitahu oleh penduduk-penduduk di sana bahawa kehidupan mereka sangat susah, dalam keadaan keperitan dan kesulitan. Mereka mengalami masalah tanah yang serius, tidak ada cukup tanah untuk bercucuk tanam dan menampung keperluan generasi akan datang. Mereka tidak ada lagi kawasan hutan untuk mendapat keperluan harian mereka. Mereka juga mengadu bahawa banyak perkara-perkara yang dijanji dulu oleh Kerajaan masih belum ditunai lagi kepada penduduk skim Batang Ai. Keadaan yang serupa juga dihadapi oleh penduduk-penduduk di Skim Penempatan Semula Bakun di Asap Koyan.

Pada masa ini, bagi kami masyarakat Penan Peleiran di kawasan Murum kami dapat hidup secara mapan dengan sumber-sumber yang ada di sekitar kampung-kampung kami. Kami mempunyai kawasan tanah adat dan hutan yang luas yang dapat menampung keperluan harian kami buat selama-lamanya. Kehidupan masyarakat kami akan terus terjamin selagi kami tidak diganggu oleh mana-mana operasi pembangunan berskala besar di kawasan kami.

Masyarakat Penan inginkan pembangunan lebih daripada kaum-kaum lain demi meningkatkan taraf hidup kami. Namun demikian, kami berhak untuk menentukan keutamaan kami sendiri dalam proses pembangunan. Kami pernah memohon kepada kerajaan supaya diberi projek kemudahan sekolah, klinik perubatan, bantuan pertanian, air-paip bagi setiap kampung Penan. Pembinaan projek hidro empangan bukan satu cara yang baik demi memajukan masyarakat kami. Kami tidak pernah memohon projek empangan yang akan membanjiri tanah, hutan, perkuburan, harta-harta benda dan tanam-tananam kami.

Dengan projek hidro empangan Murum kami sangat risau dan bimbang akan kesan-kesan dan impak-impakNYA ke atas kehidupan dan masa depan kami. Kami memang tidak dapat hidup dalam kawasan Skim Penempatan Semula sekiranya dipaksa pindah kerana projek hidro empangan Murum.

Dengan peluang yang ada ini, kami menyatakan seperti berikut:-
1) Kami ingin suara kami didengari dengan jelas bahawa sejak dari dulu lagi kami memang membantah pembinaan projek empangan hidro Murum.
2) Kami tidak pernah memberi persetujuan dengan Kerajaan Negeri dan mana-mana pihak pun untuk pembinaan projek hidro empangan Murum.
3) Kami tidak bersetuju dengan mana-mana cadangan program penempatan semula kerajaan yang melibatkan kami masyarakat Penan.

Berkenaan dengan memorandum yang telah kami hantar kepada Yang Amat Berhormat Pehin Sri Abdul Taib Bin Mahmud, Ketua Menteri Sarawak pada hari kelmarin, kami sangat mengharapkan keprihatinan beliau dan menyambut baik seruan kami supaya pembinaan hidro empangan Murum dibatal dan dihenti serta-merta.

Sekian, terima kasih.

No comments: