Monday, October 5, 2009

WADESA tidak bersetuju dengan penafian perempuan Penan dirogol

2 October 2009

Kenyataan oleh seorang wanita Penan menyatakan beliau tidak pernah dirogol merupakan satu kenyataan yang sudah dijangkakan memang akan berlaku setelah Laporan Jawatankuasa Bertindak Peringkat Kebangsaan bagi menyiasat dakwaan penderaan seksual terhadap wanita kaum Penan di Sarawak mengesahkan dakwaan tersebut adalah benar. Mengapa saya mengatakan memang sudah “dijangkakan” adalah kerana pihak yang sepatutnya bertanggungjawab menyiasat dan mengambil tindakan atas laporan berkenaan pada mulanya telah gagal melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka cuba untuk menepis serta menyangkal kenyataan walau dengan apa cara sekali pun.

Wanita Penan, merupakan wanita yang sangat pemalu dan takut apabila digertak dan diancam. Kekurangan pengetahuan merupakan khasnya pengetahuan tentang hak adalah kelemahan mereka, sehingga mereka kadang kala terpaksa mengikuti arahan diberikan tanpa rela, khas nya bila arahan tersebut datangnya dari pihak berkuasa seperti Polis ataupun syarikat pembalakan.

WADESA merayu kepada Polis agar melaksanakan tanggungjawab dan tugas secara amanah, saksama dan tidak berpilih kasih. Pihak Polis jangan hanya akan bertindak apabila menerima dan menunggu arahan daripada pihak kerajaan dan juga pihak syarikat baru bergerak dan mengambil tindakan menyiasat. Pihak Polis seharusnya mengambil peranan menyiasat kesemua laporan yang diberikan oleh semua pihak termasuk orang-orang kampung juga, seterusnya mengambil tindakan yang sewajarnya apabila didapati bersalah kepada mana-mana pihak dengan adil. Pihak Polis tidak harus hanya berminat menyiasat dan mencari kenyataan yang hanya boleh digunakan untuk memalsukan laporan yang dikeluarkan oleh Jawatankusa Bertindak Peringkat Kebangsaan semata-mata.

WADESA juga sangat tidak bersetuju dengan pengeluaran berita di akbar yang mengeluarkan gambar mangsa malah terdapat sebuah akbar tempatan (UTUSAN SARAWAK) mengeluarkan gambar serta indentiti mangsa sebenar tanpa mengaburkan gambar tersebut adalah salah di sisi undang-undang. Ini jelas menunjukkan kerajaan juga tidak memperdulikan keaiban maruah seorang wanita, janganlah terlalu mengikut kegairahan memenangkan diri, sedangkan orang yang lemah itu akan menjadi mangsa. Sebagai kaum wanita, saya merasakan ini sikap yang tidak menghormati hak dan maruah kaum wanita.

WADESA merayu hentikan tindakan menepis kebenaran kenyataan. Bantu dan hulurkan pertolongan membantu membendung masalah ini. Berikanlah kesedaran kepada kaum semua wanita Orang Asal khasnya mengenai hak seorang wanita, cara mengatasi masalah yang melanda kaum wanita agar kami kaum wanita tidak terus didiskriminasikan dan dieksploitasikan.

WADESA memuji serta menyokong tindakan baik Sarawak Women for Women Society (SWWS) yang mengambil inisiatif menjalankan kursus memperkasakan kaum wanita pada 12hb-14hb October di Long Lama. Usaha begini yang seharusnya diberikan untuk memberikan pendedahan kepada kaum wanita khasnya mereka yang berada di pedalaman, agar mereka tahu apakah hak dan tindakan yang mereka lakukan sekiranya berlaku krisis dan masalah yang melibatkan kaum wanita.

Kenyataan dikeluarkan oleh :
Cik Hellan Empaing
Presiden WADESA

No comments: