Monday, February 16, 2009

Syarikat BLD Resources memohon Injunksi Interlokutori daripada Mahkamah Tinggi ke atas Changgai Ak Dali

KUCHING - Syarikat BLD Resources Sdn. Bhd., sebuah syarikat perladangan kepala sawit, telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Kuching untuk mendapatkan perintah Injunksi Interlokutori terhadap salah seorang daripada penduduk rumah panjang Iban di Ulu Sungai Niah, Bahagian Miri, Sarawak atas dakwaan menceroboh ke dalam kawasan geran hak milik sementara (provisional lease) syarikat tersebut.

Changgai Anak Dali yang berasal dari Rumah Ranggong telah disaman oleh syarikat tersebut dan pada pukul 9 pagi 19hb Februari ini permohonan injunksi syarikat tersebut akan akan disebut di Mahkamah Tinggi II, Kuching.

Pada bulan lepas, masyarakat rumah panjang telah memfailkan sebuah saman terhadap Syarikat BLD Resources Sdn. Bhd., Superintenden Jabatan Tanah dan Survei Miri dan Kerajaan Negeri Sarawak di mahkamah yang sama untuk, antara lain, mengumumkan bahawa provisional lease (PL) yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri kepada syarikat tersebut adalah batal dan tidak sah di mana ia melanggar Seksyen 13 (1) atau 15 (1) Kanun Tanah Sarawak dan/atau Perkara 5 (1) atau 13 (1) Perlembagaan Persekutuan.

PL tersebut dikeluarkan di bawah Seksyen 28 Kanun Tanah Sarawak dan menurut syarat-syarat pengeluaran PL, kerja-kerja pengukuran tanah dan Kajian Impak Alam Sekitar (EIA) perlu dilaksanakan di dalam kawasan PL tersebut. Akan tetapi, hingga hari ini syarikat tersebut masih belum melaksanakan kedua-dua syarat ini. Alasan syarikat tersebut - mereka di halang berbuat demikian olej masyarakat rumah panjang!

Sebelum ini, pada tahun 1999, kerajaan negeri melalui agensinya Lembaga Pembangunan Tanah Sarawak (SLDB) telah berusaha-sama membangun tanah tersebut dengan masyarakat rumah panjang dan syarikat BLD Sdn. Bhd. (ibu Syarikat BLD Resources Sdn. Bhd.) sebagai sebuah Projek Usahasama NCR ladang kelapa sawit atau lebih dikenali sebagai Konsep Baru di mana SLDB memegang 10 peratus syer, BLD 60 peratus dan pemilik tanah hak adat bumiputra (NCR) 30 peratus.

Datuk Patinggi Alfred Jabu dan Datu Celestine Ujang merupakan kedua-dua pemimpin Dayak Iban yang terlibat di dalam perasmian projek usahasama tersebut. Bukti-bukti kedua-dua pemimpin ini terlibat terdapat di atas gambar-gambar dan tandatangan mereka di atas salinan Perjanjian Usahasama semasa perasmian projek tersebut dilancarkan.

Akan tetapi, pada bulan Disember 2008, pengurus BLD Resources telah menandatangani Affidavit beliau mengatakan bahawa projek usahasama NCR tersebut telahpun dibatalkan. Alasannya – tidak wujud NCR di atas tanah tersebut!

Marilah kita bersama-sama hadir ke Mahkamah Tinggi Kuching pada pukul 9 pagi, 19hb Februari 2009 ini untuk menyokong para penduduk Rumah Ranggong terutamanya Changgai Anak Dali mempertahankan hak tanah adat mereka. Bawalah bersama seberapa ramai rakan-rakan anda untuk bersatu dan berjuang bersama-sama mereka demi mempertahankan hak Orang Asal di Sarawak.

No comments: