Monday, March 16, 2009

Sarawak akan ada 52 buah empangan pada tahun 2020

Sarawak Energy Bhd (SEB) telah mengenal-pasti lima puluh dua (52) lokasi projek empangan kuasa hidro (termasuk Bakun) untuk seluruh Sarawak apabila Malaysia mencapai status negara maju pada tahun 2020.

Apabila siap nanti, empangan-empangan ini akan menghasilkan jumlah kuasa sebanyak 20,000 MW seperti apa yang dilaporkan di dalam akhbar Eastern Times di dalam edisi penghargaan khas hari ulang tahun ke-72 Ketua Menteri Sarawak pada 21hb Mei 2008 lalu. Pembinaan telah bermula di empangan Murum pada tahun lalu dan apabila siap nanti ia dijangka akan menghasilkan kuasa sekurang-kurangnya 944 MW.

Lokasi empangan-empangan lain yang dikenal-pasti oleh SEB termasuklah Baram (1,000 MW), Metjawah (300 MW), Baleh (1,400) dan Limbang (150 MW).

Laporan tersebut turut mengatakan bahawa Sarawak kini sedang melaksanakan arus pembangunan kedua, di mana permintaan untuk kuasa elektrik akan bertambah supaya ia boleh menarik minat industri-industri yang menggunakan tenaga yang banyak untuk melabur di Sarawak.

Kerajaan telah mengenal-pasti 67 buah industri untuk koridor pembangunan SCORE, akan tetapi keutamaan hanya akan diberikan kepada 10 buah industri. Ini termasuk industri-industri berdasarkan petroleum, aluminium, logam termasuk besi waja, nikel, dan zink, gas, pelancongan, kelapa sawit dan pembalakan.

Apabila industri-industri ini berjalan – saya jangka - Bintulu akan menjadi sebuah tempat yang paling tercemar di dunia. Bagaimana pula Taman Negara Similajau khusunya dan industri pelancongan secara amnya boleh berjaya?

Sumber: http://blogs.bintulu.org/2008/05/sarawak-to-have-52-dams-in-year-2020.html
Diterjemah dan dikemaskini untuk: Sebana Menoa

No comments: